top of page
bergen.jpg

Om BLF

Bussbrukernes Landsforening er en ideell, uavhengig landsomfattende forening.


Bussbrukernes Landsforening (BLF) er bussbrukernes interesseorganisasjon, og arbeider for å fremme busskultur i Norge og buss som transportmiddel. Økt bussbruk har positive effekter for folkehelse, miljø og trafikkavvikling, og bidrar til utvikling av mer tilgjengelige, attraktive og tryggere byrom for alle aldersgrupper.

 

BLF arbeider for at interessene til folk som i det daglige er avhengige av bussen blir ivaretatt, sekundært arbeider foreningen for at busstilbudet skal bli så bra at også de rikeste blant oss velger å reise med buss istedenfor bil. 

 

Transportsektoren har gjennom sin utvikling vært preget av ambisjoner om mer utbygget infrastruktur og høyere fart. Hurtighet og infrastruktur er viktig, men forskning viser at hvilke valg vi gjør i forhold til transportmiddel har sterke symbol verdier, og hvilke valg vi her gjør formidler mye om sosial status og identitet. Strukturelle grep i forhold til holdningsendringer/bevisstgjøring i forhold til kollektivtrafikk og bussbruk er avgjørende for å utvikle brukervennlige bærekraftige systemer for transportløsninger verden rundt.

JAT_9475.jpg

Vår historie

BLF ble drømt opp som en del av JUSTMOB forskningsprojekt om bærekraftig mobilitet og sosial rettferdighet. Forskning viser at bussene er et transport middel med lav status i kontrast med biler, metro og bybaner i vår kultur.

Så kom vi på at den største interesse organisasjon i Norge er NAF som fremmer interessene av folk som eier bil.

Vi lagde en logo og en manifesto for en fiktiv bussbrukernes landsforening. Så samarbeidet vi med Rjukan Solarpunk Akademiet for å lage en kunst utstilling på det Norske Olje museet i Stavanger. I dag er BLF klar til å vokse.

bottom of page