top of page

Manifesto

BÆREKRAFT OG GLOBAL RETTFERDIGHET:  

  • BLF mener at det kreves kulturell og sosial endring, bort fra en bil- og fossilbasert økonomi til en bærekraftig og grønn økonomi med nye løsninger, for å ivareta fremtidig liv på planeten.  

  • Innbyggere i de rikeste landene i verden har et spesielt ansvar for å redusere klimagassutslipp, miljøavtrykk og ressursbruk, som per i dag medfører uakseptable negative konsekvenser for klima og miljø og mennesker i andre deler av verden.  

 

TILGJENGELIGHET OG AREALBRUK:  

  • Kollektivtilbudet, herunder busstilbudet, bør være så godt at det alltid kan konkurrere med og helst utkonkurrere privatbiler.  

  • Kollektivtilbudet, herunder busstilbudet, bør være like pålitelig som å bruke privatbiler. 

  • Universell utforming skal alltid være en overordnet målsetning.  

  • Kollektivtrafikk utgjør essensiell infrastruktur og bør til enhver tid prioriteres høyere enn privatbilisme i offentlig arealplanlegging og drift. 

  • Elbiler er like arealkrevende som fossilbiler, og prioritering og subsidiering av elbilbruk er ikke bærekraftig i en urban kontekst. 

 

DELTAGELSE  

  • Alle relevante aktører bør gjennomgå, evaluere og forbedre sine systemer for hvordan kollektivbrukere gir tilbakemeldinger om kollektivtilbudet.  

  • Bussreisende har viktig kunnskap som er av stor verdi for å identifisere forbedringspunkt i kollektivtilbudet. Bussreisende bør i større grad få innflytelse i planlegging og utvikling av kollektivtilbudet.  

  • BLF står i solidaritet med Yrkestrafikkforbundet (YTF) og arbeidstakerorganisasjoner i transportsektoren for øvrig. 

BLFbanner(RepeatingCROPPED)_edited.jpg
bottom of page